ČSC

Výzkum míry popularity sportu v ČR, cyklistika třetím nejoblíbenějším provozovaným sportem

Výzkum míry popularity sportu v ČR, cyklistika třetím nejoblíbenějším provozovaným sportem

Národní sportovní agentura (NSA) v rámci říjnového výzkumu zjišťovala vztah Čechů ke sportu, a jak jsou podle nich jednotlivé sporty atraktivní z diváckého pohledu a z pohledu jejich aktivního provozování. Výzkum patří mezi kritéria pro rozdělování financí v rámci výzvy Podpora sportovních svazů 2021.

Výzkumu se účastnilo celkem 5 tisíc respondentů a byli vybráni tak, aby představovali reprezentativní vzorek české společnosti. V části výzkumu, která se věnovala vztahu Čechů ke sportu obecně, respondenti odpovídali na otázku, jak často sport sledují jako diváci (prostřednictvím médií nebo přímo na sportovišti), a jak často sport sami aktivně provozují.
Do části výzkumu, která se věnovala popularitě / oblíbenosti jednotlivých sportů, bylo zařazeno 105 sportů, které jsou reprezentovány národními sportovními svazy v ČR.

„Jeden z cílů při založení Národní sportovní agentury bylo nastavení transparentních pravidel a kritérií při rozdělování dotací. Dotace sportovním svazům jsou nyní rozdělovány na základě velkého množství kritérií, mezi které patří například počet aktivních členů nebo velikost
mládežnické základny. Nově mezi kritéria patří i zmíněný průzkum popularity sportů, který byl vytvořen na základě odpovědí více než 5 tisíc respondentů,“
uvádí předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Respondenti jednotlivé sporty hodnotili ze dvou hledisek. Za prvé podle toho, do jaké míry jsou pro ně atraktivní z pohledu diváka. A za druhé z hlediska toho, že by se jim sami aktivně věnovali. Sporty hodnotili na škále od 1 (nejméně atraktivní) do 10 (nejvíce atraktivní) a následně byl pro všechny sporty vypočítán průměr jejich atraktivity z diváckého pohledu a z
pohledu jejich aktivního provozování.

Sport pravidelně sleduje přibližně 41 % Čechů, kdy 7 % respondentů odpovědělo, že sport sleduje každý den, 20 % několikrát týdně, 14 % jednou či dvakrát týdně. Výrazně více sport sledují muži. Pravidelně jich sport sleduje 55 %, zatímco žen pouze 28 %. Češi nejraději sledují
lední hokej, za ním následuje lyžování, atletika, tenis a biatlon. Výsledky se výrazně liší u mužů a u žen. Zatímco u žen je divácky nejatraktivnějším sportem krasobruslení, u mužů se nedostalo ani mezi 20 divácky nejatraktivnějších sportů. Podobně dopadl fotbal. Třetí nejoblíbenější sport v hodnocení mužů se umístil až na 22. pozici u žen.

Příznivce cyklistiky jistě potěšilo, že z pohledu atraktivity provozování tohoto sportu je cyklistika třetí nejoblíbenější. Dokonce u mužské populace je nejoblíbenějším sportem, bohužel ženy ji zařadily až na 12.příčku oblíbenosti 🙂

Třetí část veřejného průzkumu byla zaměřena na finanční náročnost sportů v ČR. Cyklistika byla očekávaně zařazena do druhé finančně nejnáročnější skupiny spolu s motocyklovým sportem, triatlonem, střelectvím, lyžováním, veslováním, kanoistikou a pod. Mezi nejdražší sporty patří automobilový a letecký sport, jezdectví, jachting a moderní pětiboj.

Kompletní informace k průzkumu NSA naleznete ZDE

Autor článku: csc-admin csc-admin