Antidoping

ADV – Antidopingový Výbor

http://www.antidoping.cz/

Antidopingový výbor ČR je nejvyšší orgán a výhradní odborné pracoviště s celostátní působností zabezpečující antidopingový program v České Republice. Tento odborný garant pro dopingovou problematiku vznikl v roce 1999 jako státní příspěvková organizace a jeho zřizovatelem je od 1. 1. 2020 Národní sportovní agentura.

Základním cílem ADV ČR je chránit identitu sportu jako svébytné lidské aktivity, napomáhat právu sportovců účastnit se sportu bez dopingu a tím propagovat zdraví, spravedlnost a rovnost možností pro všechny sportovce. Antidopingový výbor ČR se podílí na harmonizaci, koordinaci a součinnosti antidopingových programů na národní i mezinárodní úrovni s patřičným ohledem na kontrolu, prevenci a ochranu před dopingem. Pro tento účel ADV ČR postupuje v souladu se sportovně-technickými normami, národní legislativou a Světovým antidopingovým kodexem WADA.

WADA – World Anti-Doping Agency

https://www.wada-ama.org/

Světová antidopingová agentura byla založena s cílem dosáhnout souladu s antidopingovými opatřeními a předpisy ve sportovních organizacích. Jejím úkolem je vést celosvětové kooperativní hnutí za sport bez dopingu.

CADF – Cycling Anti-Doping Foundation 

https://www.cadf.ch/new-content/

CADF spravuje antidopingový program jménem Unie Cycliste Internationale (UCI). CADF byla založena v roce 2008 jako nezisková organizace. Od 1.1.2021 budou provozní činnosti antidopingového programu převeleny na International Testing Agency (ITA).

Aplikace ČISTÝ SPORT

V aplikaci naleznete jednoduchým oskenováním čárového kódu léku nebo zadáním účinné látky přes 60 000 léků a 20 000 účinných látek vyskytujících se na českém trhu s léčivy. Aplikace ihned zobrazí požadovaný lék, jeho detaily včetně účinné látky, velikost balení a možnost užití nebo zákazu pro „mimo soutěž“ a „při soutěži“.

Vybrané léky lze rovněž ukládat do seznamu užívaných léků.

Léky zakoupené v zahraničí nejsou v databázi této aplikace, ale lze je dohledat alespoň dle účinné látky, která je vždy na daném léku uvedena.

Součástí aplikace jsou rovněž důležité odkazy na kapitoly antidopingu jakými jsou např. terapeutická výjimka, hlášení míst pobytu nebo nebezpeční užívání necertifikovaných doplňků stravy.

Aplikace vznikala ve spolupráci s Českým olympijským výborem (ČOV), Národní sportovní agenturou (NSA) a Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Aplikace je ke stažení v App Store i v Google Play pod názvem ČISTÝ SPORT.

Dokumenty