Antidoping

ADV – Antidopingový Výbor

http://www.antidoping.cz/

Antidopingový výbor ČR je nejvyšší orgán a výhradní odborné pracoviště s celostátní působností zabezpečující antidopingový program v České Republice. Tento odborný garant pro dopingovou problematiku vznikl v roce 1999 jako státní příspěvková organizace a jeho zřizovatelem je od 1. 1. 2020 Národní sportovní agentura.

Základním cílem ADV ČR je chránit identitu sportu jako svébytné lidské aktivity, napomáhat právu sportovců účastnit se sportu bez dopingu a tím propagovat zdraví, spravedlnost a rovnost možností pro všechny sportovce. Antidopingový výbor ČR se podílí na harmonizaci, koordinaci a součinnosti antidopingových programů na národní i mezinárodní úrovni s patřičným ohledem na kontrolu, prevenci a ochranu před dopingem. Pro tento účel ADV ČR postupuje v souladu se sportovně-technickými normami, národní legislativou a Světovým antidopingovým kodexem WADA.

WADA – World Anti-Doping Agency

https://www.wada-ama.org/

Světová antidopingová agentura byla založena s cílem dosáhnout souladu s antidopingovými opatřeními a předpisy ve sportovních organizacích. Jejím úkolem je vést celosvětové kooperativní hnutí za sport bez dopingu.

CADF – Cycling Anti-Doping Foundation 

https://www.cadf.ch/new-content/

CADF spravuje antidopingový program jménem Unie Cycliste Internationale (UCI). CADF byla založena v roce 2008 jako nezisková organizace. Od 1.1.2021 budou provozní činnosti antidopingového programu převeleny na International Testing Agency (ITA).

Dokumenty