ČSC

Petr Marek zvolen prezidentem svazu na další 4 roky

Petr Marek zvolen prezidentem svazu na další 4 roky

DNE 5. ČERVNA 2024 JSME SE SETKALI NA VALNÉ HROMADĚ ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY, KTERÁ SE KONALA V PRAZE V HOTELU ANGELO. NA PROGRAMU BYLA MIMO JINÉ VOLBA PREZIDENTA SVAZU. DO SVÉHO POSLEDNÍHO OBDOBÍ BYL ZVOLEN SOUČASNÝ PREZIDENT PETR MAREK.

„Chci vás přivítat na řádné volební Valné hromadě Českého svazu cyklistiky, kdy se společně scházíme, abychom bilancovali a zároveň nastavili nové cíle. Dnes bychom měli také zvolit nové svazové orgány pro další funkční období,“ začal, ještě jako stávající prezident pan Marek celou konferenci. Ve svém příspěvku shrnul, jak se svazu za poslední 4 roky dařilo, jak po sportovní, ekonomické, tak i marketingové stránce. 

Dále pak poděkoval odcházejícímu viceprezidentovi Slavomíru Svobodovi za jeho dosavadní práci pro svaz.

Sportovní oblasti se podrobněji věnovala generální sekretářka Jaroslava Krakovičová, která akcentovala potřebnou práci s mládeží a ekonomické části se v souhrnu věnoval pan Svoboda, jehož slova doplnila v dalším příspěvku paní Fránová. 

Před samotnou volbou se k pultu vrátil Petr Marek, kde shrnul vizi a koncepci pro další 4 roky. „Dovolte mi, abych v závěru znovu poděkoval vám všem za dobrou spolupráci a vaši obětavou práci,“ doplnil 8 bodů vize Marek. „Zároveň bych vás chtěl vyzvat, abychom se pokusili pracovat společně pro cyklistiku. A i když se občas něco nepovede tak, jak bychom si všichni představovali a očekávali, přesto k sobě můžeme být slušní, ohleduplní a tolerantní. Vždyť drtivá většina z nás pracuje pro cyklistiku ve vlastním volnu bez nároku na odměnu na úkor rodiny a vlastního pohodlí, a to všechno proto, že cyklistika je náš život.“ Následně byl Petr Marek zvolen do funkce prezidenta pro jeho poslední možné období. 

Bylo také voleno nové prezidium a výkonný výbor. Složení prezidia je následující:

Prezídium:

 • Petr Marek – prezident
 • David Průša – viceprezident
 • Robert Kolář – viceprezident
 • Petr Balogh
 • Josef Dlohoš
 • Pavel Petrovský
 • Petr Šrámek

Výkonný výbor (VV):

 • Petr Balogh
 • Robert Kolář
 • Pavel Petrovský
 • Viktor Zapletal
 • Jiří Ježek
 • Josef Dlohoš
 • Lenka Dusílková Ochmannová
 • Andrea Vesecká

Kontrolní komise byla také sestavena ve složení:

 • Pavel Havránek
 • Josef Krch
 • Pavel Vaněk
 • Hana Holubová
 • Richard Kratochvíl

Rozhodčí komise:

 • Vojtěch Marek
 • Jakub Kubias

Děkujeme všem přítomným za účast a těšíme se na Český svaz cyklistiky v nadcházejícím období.

Autor článku: Štěpán Klíma