Licence ČSC

Licence je osobní doklad opravňující jeho majitele k účasti na cyklistických soutěžích a současně potvrzením jeho závazku respektovat stanovy a pravidla Českého svazu cyklistiky (ČSC), Evropské cyklistické unie (UEC) a Mezinárodní cyklistické federace (UCI). 

Licence je doklad o odborné způsobilosti pro cyklistické prostředí, je dokladem o členství v příslušném krajském svazu, který je členem ČSC.

Licence je platná od data vydání do 31.12. daného roku.

Změna od roku 2023 – virtuální licence

Od roku 2023 bude ČSC licence vystavovat především ve virtuální podobě, tedy jako karty do mobilních zařízení. Průběh žádosti o vydaní/aktualizaci licence zůstává pro závodníky a zástupce oddílů stejný. Licence bude i nadále vystavovat a koordinovat licenční pracovník ČSC, který na konci celé žádosti o vystavení či prodloužení licence, která zůstává stejná, zašle žadateli o průkaz místo klasické plastové kartičky poštou webový odkaz s možností stažení licence do jeho mobilního telefonu. Výhod tohoto nového řešení je mnoho. Mezi ty největší patří, že licenci má držitel neustále u sebe, dále pak že je možnost stažení 1 licence na více zařízení (do více mobilních telefonů) a také se jedná o podstatě modernější a ekologičtější variantu. Licence lze stáhnou na zařízení s operačním systémem Apple iOS i Android. U zařízení iOS se licence stahuje přímo do Wallet (Pěnězenky), u Androidu do aplikace Portmonka (kterou je třeba si do svého telefonu předem nainstalovat). V dohledné době bude u Androidu podporováno také v Google Pay.

Po dostatečně dlouhou přechodnou dobu zůstane možnost vytištění licence i v její fyzické (plastové) podobě, avšak za poplatek nákladů výroby licence.

Vstup do licenčního systému pro oddíly ZDE

Založení nové licence ČSC

Založení nového oddílu ČSC
Hostování

Soubory ke stažení