Ostatní

Trenérské vzdělávání na FTVS

Trenérské vzdělávání na FTVS

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS) připravuje v akademickém roce 2024/2025 další běh Trenérské školy pro trenéry různých sportovních svazů a spolků. Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví. Na závěr úspěšného studia získá frekventant osvědčení, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí. Tento dokument vytváří podklad pro vydání průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňuje základní podmínku pro vydání živnostenského listu.

Otevírá se také další kurz trenérské školy se zaměřením na trenérskou licenci B, tedy druhou nejvyšší trenérskou kvalifikaci. Po jejím ukončení bude úspěšnému absolventovi vydáno osvědčení, které opravňuje k získání živnostenského listu.

Více ninformací naleznete v přílohách.

Autor článku: Jaroslav Cícha

Související

25.01.2023

     

29.12.2022

     

23.12.2022

     

Doporučené