Vzdělávání

Odborná konference Sport Trend 2022

Odborná konference Sport Trend 2022

Akce je zaměřena na opomíjené aspekty ve sportovní přípravě. Záměrem této akce je podpořit zájem trenérů a sportovní veřejnosti o další vzdělávání v těchto důležitých aspektech přípravy nejen sportovců. Posluchači jsou ale nejen trenéři, ale i rodiče mladých sportovců, učitelé a veřejnost se zájmem o sport a o další vzdělávání.

SportTrend je aktuálně plánován na víkend 12. a 13. listopadu. Pro zájemce začíná již pátkem, kdy ve večerních hodinách je pro účastníky připravený saunový večírek, sobota patří přednáškám a sobotní/nedělní dopoledne patří praktickým workshopům.

Prostor je věnovaný nejenom přednáškám a praktickým workshopům, ale i výměně zkušeností, uvolnění a zábavě při coffee break, obědu či závěrečné after party.

Autor článku: Admin