Vzdělávání

Registrace na další Cycling University je spuštěna!

Registrace na další Cycling University je spuštěna!

Vzdělávací program Českého svazu cyklistiky, Cycling University bude pokračovat dalším dílem v úterý 6. února 2024 od 10:00 hodin v Konferenčním sále České unie sportu v Praze na Strahově.

Program bude věnovaný novinkám ve světě cyklistiky a sportu, aktualitám v oblasti sportovní medicíny, technologického vývoje cyklistického oblečení, ale i často diskutované a nejednotné oblasti sportování dětí a mládeže a směru, kterým se ubírá výuka tělesné výchovy na školách u nás i v zahraničí.   

Seminář tradičně zahájí prezident Českého svazu cyklistiky, zakladatel a propagátor populárního vzdělávacího procesu v oblasti cyklistiky a sportu, Petr Marek. 

Následovat bude seznámení účastníků s novinkami a nejaktuálnějšími otázkami ve světě cyklistiky a sportu, které přednese šéf týmu Cycling University, Viktor Zapletal. Půjde především o souvislosti vznikající s urychlením vědeckého vývoje, který svým významem generují blížící se letní olympijské a paralympijské hry v Paříži 2024.

Další přednáška, kterou přednese generální sekretář Českého svazu cyklistiky Jarka Krakovičová, bude sice krátká, nicméně objasní a zodpoví většinu aktuálních témat a problémů, kterými se zabývá Český svaz cyklistiky od úrovně mládežnických center, přes reprezentační týmy až po financování českého sportu s prioritou olympijských disciplín, pořadatelství soutěží, či vývoj tolik diskutované výstavby sportovišť v České republice, v případě cyklistiky, velodromu. 

Profesor Libor Vítek je světově uznávaným expertem na sportovní výživu a diagnostiku, který spolupracuje s předními českými, ale i zahraničními sportovci, napříč sporty a disciplínami. Ve své přednášce zmíní aktuality velmi dynamicky se vyvíjejícího světa sportovní medicíny, zejména pak významu imunologie a prevence související s vlnou virových mutací. Samostatná část přednášky pak bude věnována nejmodernějšímu trendu ve sportu, systému CGM, tedy kontinuálnímu monitoringu glykemie.

Problematiku výuky tělesné výchovy na školách, možný vývoj, ale i srovnání se zahraničím přednese expert na tuto problematiku, odborný asistent na Katedře tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Mgr. Jan Kresta, PhD. Toto diskutované a ve společnosti rezonující téma bude jistě generovat řadu otázek, které se tým Cycling University snažil předem definovat a přednáška tak bude věcná, odpovídající na jednotlivá, zadaná témata a nastíní nejenom současný stav, ale i možné řešení. V samostatné části pak budou zmíněny výsledky zajímavého výzkumu zabývajícího se Individuální přípravou talentovaného dítěte v rámci rodinného týmu.             

Závěrečná přednáška seznámí účastníky semináře s významnou problematikou všech cyklistických disciplín – vývojem a nejmodernější technologií výroby cyklistického oblečení. Zmíněny budou nejenom aktuálně používané materiály a střihy, ale i testovací technologie, včetně připravovaných novinek a vývoje souvisejícím s již zmíněnými olympijskými a paralympijskými hrami v Paříži. Přednášku povede bývalý vynikající český závodník a reprezentant, nyní Vývojový ředitel společnosti Kalas, František Klouček mladší.      

Vzhledem k omezené kapacitě sálu a zájmu o přednášky Cycling University je nutné registrovat se prostřednictvím registračního systému. Přihlášení na místě není možné. 

Téma:                        Seminář Cycling University

Registrace ZDE:       http://www.cyclinguniversity.cz/prihlaska-na-seminar-cu/

Termín:                     úterý 6. února 2024   

Místo:                        Konferenční sál České unie sportu, Zátopkova 100/2, Praha 6, Strahov, 169 17 (2.patro)

Časový program:        

9:30 –   9:55   prezentace účastníků

10:00 – 10:05  přivítání účastníků prezidentem Českého svazu cyklistiky Ing. Petrem Markem

10:05 – 10:30  přednáška:    Aktuality a novinky ze světa cyklistiky a sportovní vědy (přednášející: Mgr. Viktor Zapletal)

10:30 – 10:50  přednáška:   Nejdůležitější informace ČSC z oblasti sportovní, ekonomické, organizační, strukturální (přednášející: Mgr. Jaroslava Krakovičová, generální sekretář ČSC)

11:00 – 11:45  přednáška:   Nejnovější poznatky a trendy v oblasti sportovní medicíny, CGM – kontinuální monitoring glykemie (přednášející: Prof. MUDr. Libor Vítek, PhD, MBA )

11:45 – 12:15  občerstvení

12:15 – 13:00  přednáška:    Školství a TV – současný trend výuky TV v České republice i zahraničí. Individuální příprava talentovaného dítěte v rámci rodinného týmu (přednášející:  Mgr. Jan Kresta, PhD.)

13:00 – 13:15  občerstvení

13:15 – 14:00  přednáška:  „Nejnovější vývojové trendy a technologie výroby cyklistického oblečení“ ( přednášející: František Klouček, vývojový ředitel společnosti Kalas)

14:00 –  závěr  

Poplatek:                 držitelé licence ČSC I., II. a III. třídy:   500,- Kč

                                   ostatní                                                    800,- Kč

Platba:                      účastnický poplatek je potřeba poslat do 4.2.2024 na účet:  1725000504/0600

                                                                                                                                          – variabilní symbol 116

– v poznámce poznámky prosím uvádějte:  jméno přihlašované osoby a symbol CU

Občerstvení:            součástí semináře je občerstvení zdarma, které zahrnuje bufetový stůl, nealkoholické nápoje, kávu, čaj

Parkování:                v dostatečné kapacitě a zdarma v místě pořádání semináře

Ustanovení:             účastníkům semináře bude vystaven certifikát, který je dokladem pro držitele licence ČSC o absolvování doškolovacího programu ČSC    

Další informace:      www.cyclinguniversity.cz

V případě dotazů prosím kontaktujte sekretáře Cycling University Mgr. Vojtěcha Pavlíka, email: vojtech.pavlik@caths.cz , tel: +420 604 975 981

Autor článku: Admin