Vzdělávání

Cycling University – Psychologie ve sportu a mentální trénink tématem dalšího dílu!

Cycling University – Psychologie ve sportu a mentální trénink tématem dalšího dílu!

Vzdělávací program Českého svazu cyklistiky, Cycling University bude pokračovat dalším dílem v úterý 7. února 2023 od 10:00 hodin v Konferenčním sále České unie sportu v Praze na Strahově.

Program bude věnovaný velmi významné, ale zatím jenom málo probádané oblasti sportu – mentálnímu tréninku.

Lidský mozek a psychika patří k nejzajímavějším, ale i nejméně probádaným oblastem vědy. Už staří Římané označili problematiku lidské mysli a fungování těla za spojené nádoby. V současném světě výkonnostního sportu je psychice přisuzován vliv až na 40% výkonu sportovce. Někteří jedinci se s darem zvládat stresové situace narodí a v kombinaci se správným tréninkem pak mohou mít lehčí cestu k vítězství. Většina ale má cestu na pódium složitější. „Silná hlava“ je základem pro úspěch ve všech oblastech lidské činnosti a ve sportu toto platí dvojnásobně.  

Psychologie vztahů sportovec – trenér – rodič, problematika psychiky dětí, dospívajících jedinců, rozdílných přístupů ve sportu u žen a mužů, předstartovní stav, zvládnutí významných závodů, opakování úspěchu nebo potlačení strachu tvoří široké spektrum denně pokládaných otázek. Najít cestu k jejich zodpovězení vede k výraznému posunutí osobních limitů.         

Hostem Cycling University bude renomovaný expert na problematiku mentálního tréninku, Jan Mühlfeit.

Jan Mühlfeit je předním odborníkem na problematiku mentálního tréninku, je spolupracovníkem Českého olympijského výboru, TOP Teamu ČOV a mentálním koučem řady světově úspěšných sportovců.  Zároveň je spolupracovníkem prestižních institucí, např. Harvard, Cambridge, Imperial College, atd. Jan Mühlfeit v minulosti působil jako člen nejužšího vedení společnosti Microsoft a byl Prezidentem Microsoft Europe.

Foto: archiv Jana Mühlfeita

Vzhledem k omezené kapacitě sálu a velkému zájmu o přednášky Cycling University je nutné registrovat se prostřednictvím registračního systému. Přihlášení na místě není možné. 

Téma:                        Řešení mentálních problémů ve sportu, mentální příprava sportovce, flow

Registrace:       http://www.cyclinguniversity.cz/prihlaska-na-seminar-cu/

Termín:                     úterý 7. února 2023   

Místo:                        Konferenční sál České unie sportu, Zátopkova 100/2, Praha 6, Strahov, 169 17 (2.patro)

Časový program:              9:30 –   9:55   prezentace účastníků

                                           10:00 – 10:10  přivítání účastníků prezidentem Českého svazu cyklistiky Petrem Markem

                                           10:10 – 12:00  přednáška I. část, přednášející: Jan Mühlfeit

                                           12:00 – 12:30  přestávka, občerstvení

                                           12:30 – 13:30  přednáška II. část, diskuse

                                           13:35 – 14:00  aktuality v cyklistice: Viktor Zapletal

                                           14:00 –  závěr   

Poplatek:                 držitelé trenérského průkazu ČSC I., II. a III. třídy:   500,- Kč

                                  ostatní                                                    800,- Kč

Platba:                      účastnický poplatek je potřeba poslat do 3.2.2023 na účet:  1725000504/0600, variabilní symbol 116 (do poznámky prosím uvádějte:  jméno přihlašované osoby a symbol CU)

Občerstvení:            součástí semináře je občerstvení, které zahrnuje bufetový stůl a nealkoholické nápoje

Parkování:                v dostatečné kapacitě a zdarma v místě pořádání semináře

Ustanovení:             účastníkům semináře bude vystaven certifikát, který je dokladem pro držitele trenérských průkazů ČSC o absolvování povinného doškolovacího programu ČSC

Další informace:      www.cyclinguniversity.cz

V případě dotazů prosím kontaktujte sekretáře Cycling University Mgr. Vojtěcha Pavlíka, email: vojtech.pavlik@caths.cz , tel: +420 604 975 981

Autor článku: Admin