Sportovní centra

Cíl:

Primárním cílem koncepce sportovních center mládeže je vychovat sportovce schopné dosahovat výsledků na mezinárodní úrovni zejména v kategoriích U19 a připravené pro přechod do kategorie U23.

Dílčí cíle:

  1. Vytvořit v rámci České republiky strukturu sportovních center s jasně definovanými a měřitelnými hodnotícími kritérii vč. pravidelného metodického vyhodnocování jejich fungování.
  2. Aplikovat napříč věkovými kategoriemi filozofii 3K.
  3. Zajistit kvalitní adekvátní tréninkové podmínky diferencované pro každou věkovou kategorii
  4. Zajistit kvalitní adekvátní závodní program v rámci každé kategorie s ohledem na úroveň a schopnosti sportovců.
  5. Zajistit individualizaci a profesionalizaci práce s talentovanou mládeží zejména v kategorii U17 a U19.
  6. V rámci rychlostní cyklistiky zajistit podmínky pro rozvoj mladých sportovců na dráze i silnici.

Struktura sportovních center mládeže ČSC:

VV ČSC – výkonný výbor Českého svazu cyklistiky

VSCM – Vrcholové sportovní centrum mládeže

SVS DS – Středisko vrcholového sportu olympijských disciplín (dráha + silnice)

SVS BM – Středisko vrcholového sportu olympijských disciplín (BMX + MTB)

SCM NO – Sportovní centrum mládeže neolympijských disciplín

SPS – Sportovní středisko talentované mládeže

Vrcholová střediska mládeže:

Středisko vrcholového sportu pro disciplíny DRÁHA, SILNICE

Středisko vrcholového sportu pro disciplínu HORSKÁ KOLA

Středisko vrcholového sportu pro disciplínu BMX

Krajská sportovní centra:

Sportovní centrum mládeže pro rozvoj talentů napříč disciplínami          

Sportovní centrum mládeže neolympijských disciplín

Sportovní centrum mládeže pro disciplínu cyklokros

Sportovní centrum mládeže pro disciplínu sálová cyklistika

Koncepce sportovních center mládeže 2020 – 2024

Český svaz cyklistiky schválil v roce 2019 Koncepci sportovních center mládeže pro období 2020 – 2024.

Koncepce podpory sportovně talentované mládeže ČSC má 3 úrovně (jak ze sportovního hlediska, tak i z hlediska finanční podpory).

Koncepce podpory sportovně talentované mládeže ČSC má záběr do celého spektra mládežnické cyklistiky ve všech cyklistických odvětvích ve formě zařazení talentované mládeže do SCM a SpS.

Základní filozofie struktury sportovních center – 3K

3KVymezeníÚroveň
KONTINUITAJedním ze smyslů koncepce je zajistit Kontinuitu závodníků po přechodu do kategorie U23 a ELITE a zároveň mezi jednotlivými úrovněmi center. Kvalifikační a Hodnotící kritéria mají mimo jiné motivovat spolky, kterým byl přiřazen status některého z center, aby také zajišťovaly činnosti i mimo kategorie vymezené statusem, zejména tedy nábor a následně přechod do vyšší úrovně.SVS
KVALITANa Kvalitu je kladen důraz na úrovni SVS. Cílem těchto SVS je výchova závodníků takový způsobem aby dosahovali vynikajících výsledků na úrovni ČR, ale zejména byli konkurenceschopní i na zahraničních závodech. Závodníci zařazení do SVS by měli tvořit pilíř reprezentace. SVS
KVANTITAKvantita je klíčovým hodnotícím parametrem na úrovni Krajských Sportovních Center. Cílem je zajistit na úrovni Krajských Sportovních Center širokou členskou základnu průměrných a nadprůměrných závodníků. Hodnotící kritéria jsou nastavena takovým způsobem, že není kladen důraz na špičkové výsledky jednotlivých závodníků, ale na jejich alespoň průměrnou výkonnost a širokou členskou základnu.KSC

Základní vymezení zařazení sportovně talentované mládeže do struktury SCM ČSC:

ÚroveňOznačeníZkratkaPočetVymezení
VSCMStřediska Vrcholového SportuDráha + silniceSVS DS2xČechy2xMoravaCílem je podpora sportovní přípravy a závodní činnosti zařazených sportovců do SVS DS a výchova špičkových sportovců na úrovni reprezentace. Zřízeny u vybraných spolků na základě kvalifikačních kritérií Určeny pro olympijské disciplíny dráha a silniceUrčeny pro kategorii U17, U19 Celkový počet zařazených závodníků není omezenZařazení sportovce do SVS DS schvalují příslušné komise ČSC a Prezidium ČSCSVS DS umožňují sdružovat závodníky jiných spolků než je spolek, u kterého je SVS DS zřízeno
VSCMStřediska Vrcholového sportuBMX + MTB SVS BM 2Zřízeny u příslušné komise pro danou disciplínu. Určeny pro kategorii B,G15 – 17,U19 (BMX), U19, U23 (MTB)Určeny pro olympijské disciplíny BMX a MTBCílem je podpora sportovní přípravy a závodní činnosti vybraných závodníků zařazených do SVS BM napříč kluby
SCM/SpSKrajská Sportovní Centra/Sportovní centra talentované mládežeKSC/SpS12/13Zřízena u spolku vybraným příslušným krajským svazem, případně přímo u krajského svazu. Cílem KSC a SpS je podpora talentované mládeže v rámci kraje. Počet zařazených sportovců do KSC nebo SpS není omezenKSC nebo SpS může provozovat i spolek, který má status SVS DS, nesmí však dojít k duplicitnímu zařazení sportovce KSC nebo SpS může umožnit zařazení sportovců jiných spolků v daném kraji než je spolek, u kterého je KSC nebo SpS zřízenoZařazení sportovců do KSC podléhá schválení vedení příslušného krajského cyklistického svazu.
SCM Sportovní centra mládežeNeolympijských disciplínSCM NO2Jsou zřízena u příslušných neolympijských disciplín Cílem SCM NO je podpora talentované mládeže v rámci neolympijských disciplínPočet zařazených sportovců není omezenJsou určeny pro kategorie U17, U19, U23Cílem je podpora sportovní přípravy a závodní činnosti vybraných závodníků zařazených do SCM NO napříč kluby