Školení trenérů

Školení trenérů

Školení trenérů III. třídy a specializace II. třídy rychlostní cyklistiky

Pořadatel: ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY
Datum konání: čtvrtek 6. ledna 2022 od 11.00 hodin – sobota 8. ledna 2022 do 14.00 hodin
Místo konání: Máchova 163, 411 55 Terezín, Parkhotel
Organizátor: Mgr. Svatopluk Henke

Přihlášky: Emailem do  31. 12. 2021 na: henke@ceskysvazcyklistiky.cz

Školné: 1600,- Kč

Ubytování: 900,- Kč, á noc s plnou penzí

Poznámka: Možnost přihlášení také na obecnou část licence B-II.třídy na UK FTVS, bližší informace:  https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2199.html

Autor článku: Martin Dvořák

Související

Doporučené