Vzdělávání

Školení trenérské licence B

Školení trenérské licence B

Český svaz cyklistiky aktuálně připravuje ve spolupráci s FTVS školené trenérské licence B, po jejímž ukončení bude úspěšnému absolventovi vydáno osvědčení, které opravňuje k získání živnostenského listu.

Aktuální termín pro licenci B – obecná část: 17.-19.2. a 24.–26. 2. 2023

cena obecné části: 4200 Kč

Podmínky přijetí ke studiu ze strany FTVS:

– podepsaná platná dohoda o spolupráci mezi FTVS a sportovním svazem a jeho doporučení

– ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitou (ověřená kopie vysvědčení)

– třetí nejvyšší trenérská kvalifikace v daném sportovním odvětví ( licence C, III. třída )

Nematuranti musí absolvovat všeobecně vzdělávací kurz pro uchazeče bez maturity v rozsahu 50 hodin, který se koná 1x ročně (květen – červen), cena: 4 000 Kč. 

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: tslicence-b@ftvs.cuni.cz do 06. 01. 2023.

Do přihlášky je potřeba uvést celé jméno vč. titulů, kontaktní e-mail a telefon, případně poznámku, že se jedná o zájemce bez maturity.

Další podrobné informace naleznete na stránkách FTVS pod odkazem: 

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2199.html

Autor článku: Admin