MTB

ŠKODA Pražský MTB pohár znovu mění termíny svých závodů

ŠKODA Pražský MTB pohár znovu mění termíny svých závodů

Pandemie koronaviru ovlivňuje náš všední život nevídaným způsobem a je jisté, že na blíže neurčitelnou dobu musíme počítat i se značnou proměnlivostí a nestabilitou našich dlouhodobých plánů. Tím více toto platí pro sportovní soutěže určené široké veřejnosti a dětem, seriál volnočasových závodů horských kol ŠKODA Pražský MTB pohár v olympijském cross contry pro všechny věkové i výkonnostní kategorie cyklistů, nevyjímaje.

Pořadatelé seriálu na mimořádné schůzce projednávali aktuální situaci a varianty nové termínové listiny závodů s ohledem na možnosti pořadatelů a kolize s ostatními závody cyklistického kalendáře. Tým pořadatelů musí bohužel řešit i složitou finanční situaci, kdy všechny závody Pražského MTB poháru zaznamenávají více než 70% propad dotací plynoucích z Hlavního města. Pražský MTB pohár se stal sportovní veřejností natolik navštěvovanou akcí, že pro zdárné uskutečnění vyžaduje poměrně nákladný servis čítající mnoho položek a profesionálních služeb bez kterých nelze závody zajistit.

Samostatným bodem jednání pak bylo přijetí záložní varianty závodů, která by umožnila uskutečnění závodů formou časovky jednotlivců v případě, že koronavirová opatření neumožní klasický, skupinový start závodníků nebo bude počet jezdců v pelotonu vládním nařízením zásadním způsobem limitován.

Nové termíny závodů ŠKODA Pražský MTB pohár 2021:

6. června: Beckov

19. června: Zličín – Přebor Prahy

20. června: Zličín

17. července: Motol

18. července: Motol – Akademické mistrovství ČR

25. září: Kbely

26. září: Libuš

TZ FOTO Barbora Klap

Autor článku: Jaroslav Cícha