Silnice

Informace k Táborským okruhům a Vožickým okruhům 15. – 16.5.2021

Informace k Táborským okruhům a Vožickým okruhům 15. – 16.5.2021

V první řadě bych chtěl poděkovat Národní sportovní agentuře a Českému svazu cyklistiky za udělení výjimky ze zákazu pořádání hromadných akcí. 

Pořádání těchto sportovních akcí bude probíhat v souladu s níže uvedenými závaznými hygienicko-protiepidemickými podmínkami, pravidly pro konání sportovních soutěží v době pandemie onemocnění COVID-19 vydanými Národní sportovní agenturou.

 1. Závody se konají pro kategorie: kadeti, kadetky, junioři, juniorky, ženy a muži. Pro Táborské okruhy platí limit 80 závodníků pro 1 kategorii. Po naplnění kapacity přihlašovací systém přihlášky uzavře. Přihlášky na Techniserv Cup jsou již spuštěny. Přihlášky na Carla kriterijní ligu – Táborské okruhy budou otevřeny zítra.
 2. Závody se konají bez přítomnosti diváků
 3. Nebudou otevřeny šatny ani sprchy
 4. Všichni účastníci akce jsou povinni nosit prostředky k ochraně dýchacích cest – respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Tato povinnost se nevztahuje na závodníky a rozhodčí v průběhu závodu. 
 5. Závodníci včetně personálu musí předložit potvrzení o negativním PCR či antigenním testu provedeném oficiálním odběrovým místem. Test nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hod. od odběru biologického vzorku. Ti, kdo prodělali nemoc COVID-19 nejpozději před 90 dny, nemusí test podstupovat, ale musí to prokázat lékařským nebo laboratorním potvrzením data od prvního pozitivního PCR testu.
 6. Závodníci včetně personálu odevzdají v kanceláři závodu vyplněný selfreporting formulář – viz příloha.
 7. Provedení bodů 4 a 5 u Táborských okruhů:

Závodníci a jejich doprovod odevzdají při prezentaci v kanceláři závodu selfreporting formulář a předloží potvrzení o negativním testu. Na základě toho jim bude vydáno startovní číslo, které platí i pro Vožické okruhy v neděli čip pro nedělní závod. Táborské okruhy v sobotu se konají bez použití čipů.

 • Provedení bodů 4 a 5 u Vožických okruhů:

Závodníci, kteří absolvovali Táborské okruhy v sobotu nebo si v sobotu vyzvedli startovní číslo s čipem, nemusí znovu předkládat výsledek testu a selfreporting formulář.

Závodníci, kteří se budou registrovat v neděli, odevzdají při prezentaci v kanceláři závodu selfreporting formulář a předloží potvrzení o negativním testu. Na základě toho jim bude vydáno startovní číslo a čip.

 • Před startem závodu při podepisování podpisových archů bude závodníkům změřena teplota. Pokud bude naměřena teplota vyšší než 37,5 st. C., bude závodníkovi umožněn start pouze se souhlasem lékaře pověřeného organizátorem.
 • Ihned po dojezdu každé kategorie bude následovat vyhlášení vítězů v prostoru cílové rovinky. Poté musí závodníci a jejich doprovod opustit závodiště tak, aby mohl sportovní program pokračovat a nebyl překročen maximální povolený počet osob.
 • Všechny ostatní informace jsou v propozicích k jednotlivým závodům a v rozpisu soutěží.

Prosím všechny o dodržování hygienicko-protiepidemických opatření tak, aby závody proběhly bezpečně a nebylo ohroženo pořádání dalších závodů Českého svazu cyklistiky!

Petr Balogh, ředitel závodu

Autor článku: Jakub Edr