Cyklokros

Seminář rozhodčích pro cyklokros

Seminář rozhodčích pro cyklokros

Komise cyklokrosu ČSC rozhodla o nutnosti posílit řady národních rozhodčích. Proto se v polovině září v prostorách zasedací místnosti na ČSC v Praze Motole uskutečnil seminář pro stávající národní rozhodčí. Předseda Komise cyklokrosu motivoval pořadatele cyklokrosových závodů Českého poháru TOI TOI CUP, aby ze svých řad vytipovali vhodné uchazeče pro práci rozhodčích.

Ti předsedu komise vyslyšeli a k účasti se přihlásilo nejen devět stávajících národních rozhodčích se zájmem o navýšení kvalifikace, ale i 14 nových uchazečů o kvalifikaci národního rozhodčího. V sobotu se v Motole sešlo 16 rozhodčích, sedm původně přihlášených uchazečů se omluvilo. Pod vedením zkušených rozhodčích pana Kaňky a Šťastného po celý den probíhal výklad pravidel, v závěru dne byly teoretické znalosti ověřeny testem.

„Jsem moc rád, že se podařilo aktivovat pořadatele cyklokrosových závodů a navýšili jsme sbor cyklokrosových rozhodčích,“ řekl Petr Balogh, předseda komise cyklokrosu ČSC.Kromě prodloužení platnosti kvalifikace stávajících rozhodčích úspěšně završilo teoretickou část zkoušek šest nových uchazečů. Pokud prokáží znalost i při praktických zkouškách, získají kvalifikaci národní rozhodčí C a posílí řídnoucí řady rozhodčích pro disciplínu cyklokros.

FOTO Jaroslav Svoboda

Autor článku: Jaroslav Cícha