ČSC

Mladí cyklisté absolvovali testy obecné kondiční přípravy

Mladí cyklisté absolvovali testy obecné kondiční přípravy

V sobotu 4.11.2023 proběhly v Praze na Julisce kontrolní testy OKP sportovců zařazených do sportovních center mládeže Českého svazu cyklistiky. Do Prahy se sjeli cyklisté a cyklistky z celé ČR a to jak z vrcholových středisek olympijských disciplín BMX, dráha/silnice a MTB, tak z neolympijské sálové cyklistiky, a rovněž výběr závodníků z krajských SCM. Celkem se testů zúčastnilo na 130 sportovců. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit z důvodu účasti na ME v cyklokrosu nebo nemoci, se uskuteční náhradní termín.

Zázemí pro kontrolní testy poskytla DUKLA Praha na stadionu Juliska, kde mohl být využit atletický tunel pro disciplíny 50 m běh, 10ti skok a skok z místa, tělocvična pro testy : 2 min sed/leh, shyby nebo výdrž ve shybu a hod medicinbalem. Závěrečnou „disciplínou“ testové baterie byl vytrvalostní běh 12 minut.

Jedním z cílů zavedení obecného testování v rámci SCM je zdůraznění testování jako nutné součásti tréninku. V obecném testování jsme zvolili relativně jednoduché a prověřené testy, které zle provádět bez nákladného vybavení.

Druhým cílem testování bylo zmapovat kondiční úrovně a připravenosti zařazených cyklistů a cyklistek v SCM. Cílem bylo zjistit, zda sportovci dosahující určité vyšší výkonnosti mají pro tuto výkonnost odpovídající obecné výkonnostní a motorické základy. Bez základních pohybových dovedností a schopností není možné vybudovat a rozvíjet specifické schopnosti na nadstandardní úrovni.

Třetím cílem byla možnost pozorování způsobu provedení testů, aby bylo možné zhodnotit technickou a koordinační připravenost zařazených sportovců u všech disciplín.

Čtvrtým cílem byla myšlenka společného testování a potkávání se cyklistů a jejich trenérů. Testovaní sportovci tak měli možnost lépe poznat své vrstevníky, kamarády či soupeře, porovnat si své výsledky, motivovat se navzájem.

Tento „nultý“ ročník kontrolního testování je pro nás do budoucna jak vodítkem pro organizaci a zacílení kontrolního testování mládeže zařazené do SCM, tak důležitým výstupem pro trenérskou evidenci a sledování především kondiční připravenosti závodníků.

Je obecně velmi dobře známo, že v posledních letech u mládeže prudce klesla úroveň kondiční výkonnosti. Rovněž trend specializovaného tréninku u čím dál mladších závodníků bez kvalitní kondiční přípravy a rozvoje komplexních pohybových dovedností se ukazuje, že je patrně slepou uličkou.

Výsledky kontrolního testování SCM ČSC nejsou v mnoha případech nijak povzbudivé. Přesto byly dosaženy i velmi kvalitní výkony, které jsou ukazatelem dobré kondiční výkonnosti. Je ale¨

načase se zamyslet nad formou tréninku mládeže v úzké návaznosti na komplexní rozvoj sportovní přípravy a to především u těchto talentovaných sportovců, kteří jsou součástí výběru ve sportovních centrech mládeže.

Autor článku: csc-admin csc-admin