Cycling University

Cycling University

Cycling University, je název vzdělávacího projektu Českého svazu cyklistiky, který slouží nejenom pro postgraduální vzdělávání trenérů, ale představuje i vědomostní osnovu pro trenéry začínající či pro širokou veřejnost se zájmem o cyklistiku. Program obsahuje přednáškové bloky, ve kterých jsou trenéři seznamováni s nejnovějšími trendy ze světa sportu. Nejenom z oblasti tréninku, ale i sportovní medicíny, fyziologie sportovní zátěže, výživy, psychologie, mentálního tréninku, aktuálních sportovních technologií, marketingu, sportovní ekonomiky, dotační problematiky, atd.

Přednášejícími jsou uznávaní, přední odborníci na danou problematiku, kteří spolupracují s našimi nejúspěšnějšími sportovci a významnými sportovními institucemi. Přednášky jsou pojaté srozumitelnou, zajímavou a populární formou dialogu s moderátorem a diskusí s posluchači.

Absolventi kurzů Cycling University obdrží přednáškový certifikát, který bude podmínkou pro vykonávání činnosti na pozicích národních trenérů či trenérů SCM. 

Ing. Petr Marek, president Českého svazu cyklistiky 

„Zabývám se tím projektem už delší dobu a dlouhodobě to téma probíráme. Cyklistika prožívá obrovský rozvoj, vidíme to v praxi na množství startujících dětí na pohárových závodech. S tím souvisí i vznik nových klubů, častokrát dobře ekonomicky situovaných, ale co nám stále chybí, je větší množství odborně vzdělaných trenérů. Naším programem bychom chtěli nejenom posílit odbornost u našich současných trenérů na všech stupních odbornosti, ale usnadnit i příchod nových trenérů, kteří se mnohokrát rekrutují z řad nadšených rodičů, z nichž řada disponuje prokazatelným trenérským talentem.“ 

Mgr. Viktor Zapletal, reprezentační trenér horských kol a šéftrenér ASC Dukla Praha 

„Inspirací pro nás bylo několik podobných vzdělávacích programů, které se v cyklistice a sportu realizují. Příkladem je například velmi vydařený cyklus přednášek Českého olympijského výboru pro trenéry a sportovce elitního olympijského TOP Teamu nebo dlouhodobý vzdělávací projekt UCI. Základem je, aby přednáškám posluchači rozuměli a dokázali pak poznatky vyzkoušet a uplatnit v praxi. Vycházíme z faktu, že posluchači se nachází na velmi široké škále a úrovni vzdělání a vědomostí.  

Náš roční vzdělávací cyklus bude obsahovat pět výukových bloků. Každý výukový blok zahrnuje tři, přibližně hodinové přednášky z různých odvětví sportovního tréninku a diskusi se slavnou osobností, sportovcem nebo trenérem. Celý koncept je založený na interaktivní formě, to znamená, že přednášející nebudou mít souvislý monolog, ale budu jim pokládat otázky, které budou přímo cílit na potřebnou problematiku a témata, o kterých se domníváme, že by je trenéři měli vědět. Naším cílem bude iniciovat mezi posluchači názorovou diskusi a tím pádem přirozený přenos zkušeností. To samé bude představovat beseda se slavným sportovcem, která bude jakousi sondou do individuálních tréninkových konceptů a návyků těch, kteří se dostali až na samý sportovní vrchol“.

Přejděte na portál cyclinguniversity.cz

AKTUALITY

Cycling University 2023

Vzdělávací program Českého svazu cyklistiky, Cycling University bude pokračovat dalším dílem v úterý 7. února 2023 od 10:00 hodin v Konferenčním sále České unie sportu v Praze na Strahově.

Program bude věnovaný velmi významné, ale zatím jenom málo probádané oblasti sportu – mentálnímu tréninku.

Lidský mozek a psychika patří k nejzajímavějším, ale i nejméně probádaným oblastem vědy. Už staří Římané označili problematiku lidské mysli a fungování těla za spojené nádoby. V současném světě výkonnostního sportu je psychice přisuzován vliv až na 40% výkonu sportovce. Někteří jedinci se s darem zvládat stresové situace narodí a v kombinaci se správným tréninkem pak mohou mít lehčí cestu k vítězství. Většina ale má cestu na pódium složitější. „Silná hlava“ je základem pro úspěch ve všech oblastech lidské činnosti a ve sportu toto platí dvojnásobně.

Hostem Cycling University bude renomovaný expert na problematiku mentálního tréninku, Jan Mühlfeit.

Téma:                        Řešení mentálních problémů ve sportu, mentální příprava sportovce, flow

Registrace:        http://www.cyclinguniversity.cz/prihlaska-na-seminar-cu/

Termín:                     úterý 7. února 2023

Místo:                        Konferenční sál České unie sportu, Zátopkova 100/2, Praha 6, Strahov, 169 17 (2.patro)

Časový program:              9:30 –   9:55   prezentace účastníků

                                           10:00 – 10:10  přivítání účastníků prezidentem Českého svazu cyklistiky Petrem Markem

                                           10:10 – 12:00  přednáška I. část, přednášející: Jan Mühlfeit

                                           12:00 – 12:30  přestávka, občerstvení

                                           12:30 – 13:30  přednáška II. část, diskuse

                                           13:35 – 14:00  aktuality v cyklistice: Viktor Zapletal

                                           14:00 –  závěr   

Poplatek:                 držitelé trenérského průkazu ČSC I., II. a III. třídy:   500,- Kč

                                  ostatní                                                    800,- Kč

Platba:                      účastnický poplatek je potřeba poslat do 3.2.2023 na účet:  1725000504/0600, variabilní symbol 116 (do poznámky prosím uvádějte:  jméno přihlašované osoby a symbol CU)

Občerstvení:            součástí semináře je občerstvení, které zahrnuje bufetový stůl a nealkoholické nápoje

Parkování:                v dostatečné kapacitě a zdarma v místě pořádání semináře

Ustanovení:             účastníkům semináře bude vystaven certifikát, který je dokladem pro držitele trenérských průkazů ČSC o absolvování povinného doškolovacího programu ČSC 

Další informace:      www.cyclinguniversity.cz

Cycling University 2021

Vzdělávací projekt Českého svazu cyklistiky – Cycling University po koronavirové pauze pokračoval podzimním blokem přednášek, které se uskutečnili v úterý 16. a 30. listopadu 2021. Tento blok přednášek Cycling University zároveň odstartoval oficiální podobu nového systému vzdělávání, kterou ustanovilo Presidium Českého svazu cyklistiky a který bude platit od roku 2022.

Nedílnou složkou vzdělávacího programu a přidělení některé z trenérských tříd ČSC bude nutnost absolvovat určitý počet přednášek Cycling University dle osobního výběru.

Posluchačům se budou započítávat přednášky absolvované v roce 2019. Podrobné schéma struktury vzdělávání Českého svazu cyklistiky pro období 2022 – 2024 přineseme v samostatné tiskové zprávě a na stránkách: www.cyclinguniversity.cz.

Cycling University ČSC 2021

úterý 16. listopadu 2021:

9:30 –  10:00 hod. Prezentace účastníků

10:00 – 10:05 hod. (Viktor Zapletal) Úvod 

10:05 – 10:50 hod. (Viktor Zapletal) Soustředění, plánování a metodika, formy

11:00 –  11:45 hod. (Libor Vítek) Význam imunologie ve sportu, problematika pandemie Covid 19

12:00 – 13:00  hod. (Pavel Mišoň / Václav Ježek) Trénink dětí a mládeže – panelová diskuse

úterý 30. listopadu 2021:

9:30 –  10:00 hod. Prezentace účastníků

10:00 – 10:05 hod. (Petr Marek) Úvod 

10:05 – 10:50 hod. (Pavel Štědrý) Bikefitting – Nastavení správného posedu na kole

11:00 –  11:45 hod. (Libor Vítek) Význam výživy při léčbě a prevenci zranění ve sportu

12:00 – 13:00  hod. (Lukáš Thun / František Trkal) Trénink juniorů a U23 – panelová diskuse 

Účastníky seminářů přivítal president Českého svazu cyklistiky a spoluzakladatel projektu Cycling University, Petr Marek, který zároveň všechny přítomné informoval o aktuálním dění, jak na úrovni české, tak světové cyklistiky.

Průvodcem mezi semináři byl trenér Viktor Zapletal, který zároveň přiblížil studie vlivu pandemie na světový sport a přednesl přednášku o současném trendu plánování a vedení soustředění i s příklady z praxe.

Vychází druhý letošní NEWSLETTER Cycling University! (30.9.2021)

Cycling University Českého svazu cyklistiky vydává již druhé číslo svého informačního Newsletteru. Newsletter Cycling University vychází jako občasník a souhrnně informuje o novinkách ze světa cyklistiky a sportovní věd.

Druhý Newsletter Cycling University ČSC si můžete přečíst či stáhnout ve formátu PDF ZDE: Newsletter CU č. 02/2021


Spánek v průběhu extrémních sportovních výkonů (6.4.2021)

Dotaz: „Věnuji se extrémním vytrvaleckým závodům a závodům typu ultra no support jako je např. Trans Continental Race, Trans Atlantic Race, North Cup 4000, atd. Nemám úplně vyřešenou problematiku spánku v průběhu těchto závodů, nejlepší závodníci dokáží snížit potřebu spánku na minimum. Dá se toto nějak natrénovat?“

Problematika spánku patří ve sportovní vědě mezi relativně mladý obor, kterému se odborníci začali věnovat cíleně teprve nedávno a výrazný progres pak toto odvětví nabralo v souvislosti s OH v Riu a Tokiu.

Více informací naleznete na ZDE


Vychází NEWSLETTER Cycling University! (31.3.2021)

Cycling University Českého svazu cyklistiky vydává první číslo svého informačního Newsletteru.

Newsletter Cycling University bude vycházet jako občasník a bude souhrnně informovat o novinkách ze světa cyklistiky a sportovní vědy.

„Zájem, který vzdělávací program Českého svazu cyklistiky vzbudil svým rozsahem přednášek pro odbornou i širokou sportovní veřejnost, ale i dalšími aktivitami, jako byl projekt „Trénuj s repre“ nebo „antiCORONA CUP“,  předčil naše veškerá očekávání.

Newsletter Cycling University si může přečíst ZDE: Newsletter CU č. 01/2021


Medicinální houby mají pozitivní efekt na navýšení sportovního výkonu (10.3.2021)

Slyšeli jste už o medicinálních houbách? Medicinální houby se využívají pro posilování zdraví více než 2000 let. Postupně vám představíme nejvýznamnějších medicinální houby (Reishi, Chaga, Cordyceps, Maitake, Shitake a Lions Mane).
A začneme medicinální houbou CORDYCEPS. Jak už medicinální název napovídá jedná se o léčivou houbu. Je to doplněk (suplement) stravy, který zlepšuje zdraví, regeneraci a zvyšuje sportovní výkon.

Více informací ZDE


Sportovní výživa dospívajících sportovců (5.2.2021)

Ve spolupráci s Edunews DUKLY Praha a Vysokoškolským sportovním centrem VICTORIA vám přinášíme další zajímavé téma: Sportovní výživa dospívajících sportovců

V textu naleznete soubor nejzajímavějších článků a studií na téma, které je předmětem mnoha diskusí i názorů. Více informací ZDE