CSC

Vyjádření Českého svazu cyklistiky k údajnému porušení nominačních kritérií na OH Paříž 2024

Vyjádření Českého svazu cyklistiky k údajnému porušení nominačních kritérií na OH Paříž 2024

Český svaz cyklistiky se stal v posledních dnech terčem obvinění, že porušil vyhlášená nominační kritéria na OH Paříž v disciplíně MTB XCO. Jedná se o zavádějící informace ze strany osob kolem závodnice Jitky Čábelické, zejména jejího manžela Pavla Čábelického, který podává podněty k prošetření na Český olympijský výbor, Českou unii sportu a další instituce a poskytuje neúplné informace o údajné „dodatečné a účelové změně nominačních kritérií“.

Vzhledem k tomu, že dochází k poškozování dobrého jména svazu, považujeme za nutné se k celé kauze rovněž vyjádřit, abychom uvedli některá nařčení na pravou míru.

Úvodem považujeme za nezbytné zdůraznit, že Český svaz cyklistiky ctí olympijské myšlenky a při výběru nominovaných jezdců se jimi řídí.

Celá záležitost je dána nepochopením nominačních kritérií ze strany jezdkyně Jitky Čábelické, resp. jejího manžela. Nominační kritéria, která byla zveřejněna již 1.11.2023, byla nastavena zcela transparentně, nikdy nebyla doplňována ani měněna a všichni jezdci s nimi byli seznámeni a až do oznámení nominace je nikdo nenapadal.

Nominační kritéria byla v kategorii WOMEN ELITE/U23 nastavena následovně:

Nominace závodnice „Atýmu bude vycházet z těchto kritérií:

1. závodnice, které se umístí v závodě SP, ME XCO v kat. Elite sezóny 2024 do 28. místa

2. závodnice, které se umístí v závodě SP, ME XCO v kat. U23 sezóny 2024 do 6. místa

3. posouzení vzájemné výkonnosti v závodech ČP 2024 (Touškov, Zadov, Bedřichov)

(nominace bude vycházet z komplexního posouzení výsledků v následující posloupnosti významu akcí: SP, ME, ČP)

V průběhu nominačního období 2024 došlo k situaci, kdy jezdkyně Jitka Čábelická splnila kritérium 1) a Adéla Holubová kritérium 3). Jitka Čábelická jej naplnila umístěním  na 27. místě v závodě SP v Brazílii (pro splnění bylo potřeba 28. místo). Adéla Holubová se umístila ve stejném závodě SP U23 na velmi kvalitním 8. místě (pro splnění bylo potřeba 6. místo). Posouzení vzájemné výkonnosti však vyznělo lépe ve prospěch závodnice Adély Holubové, která závod ČP v Touškově ovládla s náskokem 1:37 min. na Jitku Čábelickou.

S ohledem na skutečnost, že každá z jezdkyň naplnila jedno kritérium a bylo velmi obtížné jednoznačně rozhodnout, která ze závodnic, tj. Jitka Čábelická či Adéla Holubová, naplnila lépe nominační kritéria či má aktuálně lepší výkonnost, bylo trenérskou radou rozhodnuto, že o finální nominaci bude rozhodnuto na základě výsledku Českého poháru v Bedřichově, o čemž byly předem všechny závodnice informovány prostřednictvím e-mailu ze dne 29. května 2024 s předmětem „Reprezentační tým MTB 2024 – info č. 17./29.5.2024: Olympijská kvalifikace a nominace Paříž 2024”. Jedná se o oficiální e-mailový komunikační kanál reprezentace MTB. 

Nutno zdůraznit, že se v žádném případě nejednalo o „dodatečnou část nominace“, jak zmiňuje ve svých podnětěch k prošetření pan Čábelický, ale o nedílnou součást nominačních kritérií, zveřejněných 1.11.2023. Tento bod je popsán v kritériu č.3 nominačních kritériíposouzení vzájemné výkonnosti v závodech ČP 2024 (Touškov, Zadov, Bedřichov)“.

Závod Českého poháru v Bedřichově vyhrála Adéla Holubová (náskok na druhou závodnici v cíli 3:02,2 min). Jitka Čábelická odstoupila ze závodu přibližně v polovině vypsaných okruhů, s poslední oficiálně naměřenou ztrátou 1:23 minut  na Adélu Holubovou.

Po skončení závodu Českého poháru v Bedřichově zasedla trenérská rada a rozhodla o nominaci jezdkyně Adély Holubové, která potvrdila splnění bodu 3. nominačních kritérií. Je třeba dodat, že trenérská rada při svém rozhodování přihlédla k tomu, že jezdkyně Jitka Čábelická těsně naplnila kritérium 1 (obsadila 27. místo, nominační limit byl do 28. místa), ale ve vzájemných soubojích Českého poháru porazila Adéla Holubová Jitku Čábelickou vícekrát. Adéla Holubová závody Českého poháru 2x vyhrála, Jitka Čábelická ani jednou. Hlasování trenérské rady bylo jednoznačné.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že Český svaz cyklistiky při nominaci jezdkyně Adély Holubové na Olympijské hry v Paříži 2024 postupoval zcela v souladu s nominačními kritérii, zcela transparentně a v souladu s aktuální výkonností jezdkyň. Skutečnost, že pan Čábelický nadřazuje resp. „využívá“ ve svém podnětu pouze dva body kritérií, je v rozporu s nominačními kritérií a jejich komplexností.

Zároveň devalvuje výkonnost jezdkyně Adély Holubové, což rozhodně ČSC nepovažuje za korektní.

Závěrem bychom chtěli vyjádřit politování nad vzniklou situací vyvolanou snad jen nepochopením nominačních kritérií. Závodnice Jitky Čábelické si vážíme a mrzí nás eskalace uměle vytvořeného „problému“ kolem nominace na OH jejím manželem. Přesto však považujeme za důležité zdůraznit, že je ve výlučné pravomoci Českého svazu cyklistiky nominovat závodníky na olympijské hry a ne v pravomoci jiných subjektů. Tuto pravomoc si beze zbytku uvědomují a ctí i výše zmíněné instituce Český olympijský výbor a Česká unie sportu, za což jim patří náš velký dík. Bohužel se tento týden na ČOV snesla neoprávněná kritika médií, když tento nezpochybnitelný fakt dodržel a schválil nominaci na Olympijské hry v Paříži beze změny.

Autor článku: csc-admin csc-admin