Struktura svazu

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Organizační struktura ČSC

Valná hromada je nejvyšším orgánem Českého svazu cyklistiky. 

Působnost valné hromady:

schvalování stanov a veškerých změn, schvalování změny účelu, schvalování jednacího řádu VH ČSC, volebního řádu VH ČSC, případně dalších vnitřních předpisů těchto stanov

volba prezidenta

volba členů VV ČSC

volba členů kontrolní a rozhodčí komise ČSC

projednávání a schvalování zprávy o činnosti KK ČSC

projednávání a schvalování zprávy o činnosti RK ČSC

projednávání a schvalování změn názvu ČSC

rozhodování o zrušení a způsobu zrušení ČSC

Výkonný výbor

řídí činnost ČSC v souladu se zákonem a stanovami ČSC

je hlavním řídící orgánem mezi konáním VH ČSC

má 21 členů, funkce člena VV ČSC není zastupitelná

členem VV ČSC je vždy prezident, jakožto statutární orgán ČSC

funkční období jsou 4 roky

Prezidium

realizuje úkoly stanovené VH ČSC a VV ČSC

řídí činnost ČSC v době mezi zasedáními VV ČSC a rozhoduje o všech činnostech, které nepatří do výlučné pravomoci VV ČSC a VH ČSC

má 7 členů, tvoří jej prezident a 6 členů zvolených VV ČSC

ze svého středu volí členové prezidia 2 viceprezidenty, jeden z viceprezidentů je zároveň statutárním zástupcem prezidenta ČSC

funkční období jsou 4 roky

Prezident 

je volen VH ČSC

je členem VV ČSC a prezidia

je statutárním orgánem spolku

funkční období jsou 4 roky

Kontrolní komise

je nezávislým, nejvyšším kontrolním orgánem ČSC

Rozhodčí komise

je nezávislým orgánem ČSC, který rozhoduje sporné záležitosti náležející do samosprávy ČSC

Komise disciplín

komise disciplín jsou jmenovány prezidiem ČSC

Jsou to: 

Komise BMX

Komise cyklokrosu

Komise dráhové cyklistiky

Komise MTB/Trial

Komise sálové cyklistiky

Komise silniční cyklistiky 

Komise para cyklistiky

Veškeré další působnosti viz. stanovy ČSC ZDE

SLOŽENÍ ORGÁNŮ A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY

Petr Marek prezident ČSC
Petr Balogh člen VV ČSC, předseda komise cyklokrosu
Stanislav Bambula člen VV ČSC, předseda Jihočeského svazu cyklistiky
Pavel Černý člen VV, předseda Svazu cyklistiky Královéhradeckého kraje
Josef Dlohoš člen VV, předseda komise MTB a trialu
Miloslav Hollósi člen VV, předseda Libereckého krajského svazu cyklistiky
Milan Chrobák člen VV, Ústeckého svazu cyklistiky
Jiří Ježek člen VV, člen komise para cyklistiky 
Petr Kubias člen VV, předseda Plzeňského krajského svazu cyklistiky
Martin Máčel člen VV, předseda Krajský svaz cyklistiky Vysočina 
Filip Berger člen VV, předseda Cyklistiky Karlovarského kraje 
Michal Mráček člen VV, předseda Krajského svazu cyklistiky Zlín
Lukáš Pavlech člen VV, předseda Moravskoslezského krajského svazu cyklistiky
Pavel Petrovský člen VV, předseda komise sálové cyklistiky 
David Průša člen VV, předseda komise BMX
Jan Slavíček člen VV, předseda Středočeského svazu cyklistiky 
Slavomír Svoboda člen VV, člen Prezidia ČSC
Petr Svoboda člen VV, předseda Svazu cyklistiky Pardubického kraje
Petr Šrámek člen VV, předseda Olomouckého svazu cyklistiky
Luděk Telecký člen VV, předseda Jihomoravského krajského svazu cyklistiky
Viktor Zapletal člen VV, komise MTB
   

Kontakty na členy VÝKONNÉHO VÝBORU naleznete v sekci Kontakty.

Ing. Petr Marek prezident ČSC
Slavomír Svoboda viceprezident pro ekonomiku
Mgr.et Mgr. David Průša viceprezident pro sport
Josef Dlohoš člen
Petr Balogh člen
Petr Šrámek člen
Ing. Luděk Telecký člen

Kontakty na členy PREZIDIA naleznete v sekci Kontakty.

Ing. Petr Marek prezident ČSC

Ing. Pavel Havránek předseda
Hana Holubová člen 
Josef Krch člen
Pavel Vaněk člen

Ing. Luděk Telecký předseda komise 
Mgr. Svatopluk Henke člen komise pro mládež
Milan Kadlec člen komise 
Tomáš Konečný člen komise
Jan Kopač člen komise
František Trkal člen komise 
Ondřej Vačkář člen komise /STK a rozhodčí 
Vladimír Vávra člen komise 

Michal Mráček předseda komise 
Milan Kadlec člen komise 
Markéta Jandová člen komise 
Ing. Jaroslava Mixová členka komise pro mládež 
Václav Novák člen komise 

Josef Dlohoš předseda komise MTB/TRIAL
Miloslav Hollósi člen komise – MTB
Soňa Jurková členka komise pro rozhodčí – MTB
Filip Švestka člen komise – MTB
Milan Suchomel člen komise – MTB
Lukáš Vlach člen komise – MTB
Jaroslav Žitný člen komise – MTB
Tomáš Eibl pracovní skupina – TRIAL
Roman Chvojka pracovní skupina – TRIAL
Ivana Buriánková pracovní skupina – TRIAL
David Kalaš pracovní skupina – TRIAL
Jakub Valenta pracovní skupina – TRIAL

Mgr. et Mgr. David Průša předseda komise BMX
Ing. Karel Hána člen komise – BMX
Zdeněk Merta člen komise – BMX
Eduard Svoboda člen komise – BMX/STK, rozhodčí
Lukáš Tamme člen komise – BMX
Jan Valenta člen komise – BMX Freestyle
Andrea Vesecká členka komise – BMX

Petr Balogh předseda komise 
Petr Dlask člen komise pro reprezentaci 
Mgr. Milan Chrobák člen komise pro mládež 
Ing. Miroslav Janout člen komise 
Ing. Jiří Šťastný člen komise/STK, rozhodčí
Antonín Ungerman člen komise

Pavel Petrovský předseda komise 
Zdeněk Fafek člen komise 
Ing. Jindřich Mudřík člen komise 
Jan Řasa člen komise / STK, rozhodčí
Ing. Miloslav Urbanec člen komise
Josef Vild člen komise 

Mgr. Jaroslava Krakovičová předseda komise
Mgr. Vojtěch Pavlík člen komise
Jiří Ježek člen komise
Mgr. Lukáš Petr člen komise
Markéta Jandová člen komise/STK, rozhodčí
Zdeněk Mlynář člen komise

Jakub Kubias člen komise
   
   

Mgr. et Mgr.David Průša předseda Disciplinární komise
Ing. Miroslav Janout člen Disciplinární komise
Bc., MBA Jakub Edr člen Disciplinární komise