REPREZENTACE

Prezidium ČSC jmenuje komise disciplín, které následně jmenují reprezentační trenéry.

Mezi hlavní činnosti reprezenatčního trenéra spadá:

 • Tvorba nominačních kritérii na jednotlivé reprezentační akce (nechává schvalovat komisí disciplíny)
 • Nominace, koordinace a komunikace s reprezentanty dané disciplíny
 • Nominace, koordinace a komunikace s realizačním týmem reprezentace (mechanici, maséři, doktor atd.)
 • Plánování a vedení reprezentačních výjezdů (nechává schvalovat komisí disciplíny)
 • Komunikace a kooperace se sekretariátem ČSC při přípravě reprezentačních výjezdů
 • V kooperaci se sekretariátem ČSC plánování a zajištění reprezentačního vybavení
 • A další

Komise disciplín společně s Prezidiem ČSC schvaluje nominační kritéria, seznam reprezentantů a realizačního týmu u jednotlivých disciplín a pověřují Sekretariát ČSC (v kooperaci s reprezentačním trenérem) k následujícímu:

 • Zapisování a přihlašování reprezentantů do mezinárodních závodů (UCI, UEC)
 • Koordinaci reprezentačních výjezdů
 • Koordinaci a zajištění reprezentačního vybavení
 • Administrativu spojenou s výjezdy
 • Výsledkovou agendu
 • Komunikace s veřejností a medii

Více o reprezentaci: ZDE