Organizace soutěží

Kalendář soutěží ČSC

Jednotlivé komise disciplín navrhují termíny závodů, sekretariát ČSC navržené termíny koordinuje napříč disciplínami a následně kalendář soutěží schvaluje.

Prezidium – Schvaluje kalendář soutěží

Komise disciplín – Navrhuje termíny zapsané do kalendáře soutěží, dále pověřuje vybrané pořadatele pořádáním závodu.

Sekretariát ČSC – Koordinuje navržené termíny napříč disciplínami, zapisuje závody do národního kalendáře ČSC a mezinárodního kalendáře UCI.

Kalendář soutěží – Zahrnuje závody

  • Mezinárodní závody UCI
  • Národní závody – České poháry
  • Mistrovské soutěže
  • Krajské soutěže