Silnice

Silniční kalendář UCI se změnami

Silniční kalendář UCI se změnami

Mezinárodní cyklistická unie (UCI) a zástupci hlavních uskupení profesionálních silničních cyklistů – organizátorů (AIOCC), týmů (AIGCP) a jezdců (CPA) se sešli na videokonferenci pořádané a prodiskutovali aktuální stav a silniční kalendář UCI s ohledem na pandemii Covid-19. Účastníci ocenili skutečnost, že silniční sezóna 2021 začala, a že se díky dodržování extrémně přísných a účinných hygienických protokolů uskutečnilo několik akcí na vysoké úrovni. Mnohé akce však byly zrušeny či se pro ně hledá náhradní, pozdější termín.

K dnešnímu dni bylo v letošním roce již zrušeno 38 akcí. Některé z nich definitivně zrušeny a nebudou se konat dříve než v roce 2022, jiné požádaly o přeložení na pozdější datum v roce 2021. To je případ 24 akcí. „UCI přezkoumá žádosti těchto organizátorů v úzké spolupráci s různými zúčastněnými stranami. Stanoví nová data s ohledem na celkovou soudržnost kalendáře a v obecném zájmu cyklistiky, poté svá rozhodnutí sdělí, nejpozději do konce března,“ stojí v prohlášení UCI.

Mezinárodní cyklistická unie připomíná, že nejaktuálnější informace týkající se odložených nebo zrušených událostí v mezinárodním kalendáři UCI jsou zveřejněny na jejích webových stránkách a upozorňuje, že ty jsou jediným oficiálním zdrojem informací o datu událostí registrovaných v mezinárodním kalendáři UCI.

Aktuální přehled zrušených či odložených silničních závodů najdete zde: https://www.uci.org/news/2020/covid-19-pandemic-publication-of-lists-of-postponed-or-cancelled-uci-events

Autor článku: Jaroslav Cícha