Vzdělání

Kurz trenérské licence B

Kurz trenérské licence B

Rádi bychom Vás informovali o otevření dalšího kurzu trenérské školy se zaměřením na trenérskou licenci B. Po jejím ukončení bude úspěšnému absolventovi vydáno osvědčení, které opravňuje k získání živnostenského listu. 

Aktuální termín pro licenci B – obecná část: 29.2-03.03.2024 (čtvrtek-neděle) 

Cena obecné části: 4200 Kč 

100 hodin specializace (praktické části) zajišťuje Český svaz cyklistiky. Výuka, termíny, cena a podmínky úspěšného ukončení specializace – ústní zkouška, praktická zkouška a závěrečná práce se stanovuje podle dispozic ČSC. 

Podmínky přijetí ke studiu ze strany FTVS: 

– ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitou (ověřená kopie vysvědčení) 

– třetí nejvyšší trenérská kvalifikace v daném sportovním odvětví ( licence C, III. třída ) 

Nematuranti musí absolvovat všeobecně vzdělávací kurz pro uchazeče bez maturity v rozsahu 50 hodin, který se koná 1x ročně, cena: 3 000 Kč. 

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: henke@ceskysvazcyklistiky.cz do 06. 01. 2024

Do přihlášky je potřeba uvést celé jméno vč. titulů, kontaktní e-mail a telefon, případně poznámku, že se jedná o zájemce bez maturity. 

Další podrobné informace naleznete na stránkách FTVS pod odkazem: 

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2199.html

Autor článku: Admin

Související

15.08.2022

     

Doporučené