MTB

Pravidla výjezdů a přihlašování k závodům nově ustanovených disciplín pod MTB

Pravidla výjezdů a přihlašování k závodům nově ustanovených disciplín pod MTB

Mezinárodní světová a evropská cyklistická federace UCI a UEC jsou otevřené začlenění nově vznikajících disciplín z kategorie „Cycling for all“ do svého závodního portfolia, což se projevuje i ustanovením závodů do kalendářů obou institucí, včetně vrcholných akcí typu mistrovství Evropy a světa. Přestože jsou závody koncipovány tak, aby byly i ve své nejvyšší podobě dostupné široké cyklistické veřejnosti bez nutnosti oficiální nominace, pro účast na řadě akcí platí nutnost přihlašování prostřednictvím národní federace, či ohraničení účastnické kvóty ČSC a tedy nutností splnění následujících pravidel (pro disciplíny, které ve struktuře ČSC spadají pod disciplínu MTB): 

Zaměření: nově ustanovené disciplíny, většinou zařazené do programu UCI „Cycling for all“, které umožňují účast na vrcholných akcích široké sportovní veřejnosti bez ohledu na oficiální nominaci ČSC či výjezd  reprezentačního týmu

Disciplíny: 

Nově ustanovené disciplíny (spadající dle struktury ČSC pod MTB) mimo strukturu olympijských, které jezdci absolvují na kolech MTB, eBike, Gravel, Enduro, CX. atd:

 • MTB XCM, XCE, Beach race, Snow race, ultra XCM, MTB 24, Enduro 
 • eBike XCO, XCM
 • Gravel          

Úroveň soutěže: 

Všechny úrovně pokud to vyžaduje pořadatel, včetně ME, MS, SP 

Pravidla účasti soutěží s požadovanou nutností přihlašování prostřednictvím ČSC: 

 • platná licence ČSC (junior, Elite, Masters, Hobby)
 • platná sportovní zdravotní prohlídka
 • platné pojištění sjednané v kategorii „závod“
 • v případě požadavku pořadatele na start v reprezentačním dresu – zakoupení reprezentačního dresu přímo od oficiálního dodavatele ČSC prostřednictvím eshopu
 • reprezentační dres musí odpovídat jednotnému designu schválenému ČSC a platnému pro reprezentační týmy, bez možnosti umístění individuálních reklam
 • podepsání dokumentů: Statut reprezentanta a Závazek sportovce ve věci dopingu 
 • logistika i financování výjezdu v kompletním zajištění klubů či jezdců samotných

Zájemce o účast v soutěži pošle v termínu předepsaném v propozicích závodu koordinátorovi ČSC Davidovi Vichrovi vichr@ceskysvazcyklistiky.cz svou přihlášku s následujícími údaji a dokumenty:

 • písemná žádost adresovaná koordinátorovi ČSC v předepsaném termínu 
 • žádost obsahuje:
  • v přihlášce požadované osobní údaje jezdce 
  • kopie licence 
  • potvrzení o lékařské prohlídce 
  • potvrzení o sjednaném pojištění k závodu
  • soutěžní kategorii 
  • adresu ubytování v místě závodu
  • podepsaný Statut reprezentanta a Závazek sportovce ve věci dopingu   

Ustanovení ČSC:

V případě, že je pro závod ustanovena národní účastnická kvóta, bude v případě vyššího počtu zájemců o start nominace a přihlášení k závodu posuzována Reprezentačním trenérem MTB a Komisí MTB dle následujících kritérií:

 • umístění v závodech MS, ME, SP dané disciplíny v daném nebo minulém roce
 • umístění v závodech MČR, případně ČP dané disciplíny
 • postavení v rankingu UCI dané disciplíny
 • mimo výše uvedené mohou být do závodu přihlášeni jezdci prostřednictvím reprezentačního trenéra MTB na základě prokazatelné výkonnosti v souvisejících disciplínách v závodech SP, ME, MS, MČR, ČP 

Účast v závodě je realizována výhradně v logistice a financování jezdce samotného nebo jeho týmu

Autor článku: Admin