ČSC

Vláda schválila restart profesionálního sportu

Vláda schválila restart profesionálního sportu

Zdroj: Národní sportovní agentura

Na jednání v pondělí 2. listopadu 2020 vláda přijala změnu krizových opatření, která umožní trénink a za přísně stanovených podmínek a souhlasu hygienických stanic i soutěže profesionálních sportovců.

Od 4. listopadu platí:

JE MOŽNÉ – aby se profesionální sportovec připravoval na budoucí sportovní akce ve vnitřních i venkovních sportovištích (za dodržení všech platných hygienických podmínek).

JE MOŽNÉ – aby organizátor sportovní akce požádal prostřednictvím NSA o výjimku ze zákazu konání sportovních akcí nebo soutěží, a to u takových sportovních akcí nebo soutěží, které jsou významné nebo u kterých je jejich konání v důležitém státním zájmu.

Profesionální sportovec je ten, kdo:

  • vykonává sport jako své zaměstnání
  • vykonává sport jako svou podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost

Autor článku: csc-admin csc-admin