ČSC

Vedení Českého svazu cyklistiky odsuzuje agresi Ruska, podporuje stanovisko MOV a UCI (aktualizováno)

Vedení Českého svazu cyklistiky odsuzuje agresi Ruska, podporuje stanovisko MOV a UCI (aktualizováno)

Aktualizováno 2.3.2022

Bezprecedentní agrese Ruska vůči Ukrajině a jejímu lidu nemá v 21. století obdoby.

UCI přijala důrazná opatření vzhledem k situaci na Ukrajině. Český svaz cyklistiky toto stanovisko podporuje a rozšiřuje ho v rámci svých kompetencí i na území České republiky.

Mezinárodní cyklistická federace UCI 1.března 2022 ve večerních hodinách vydala své razantní stanovisko, ve kterém odsuzuje agresi a nerespektování olympijského příměří ze strany ruské a běloruské vlády. V návaznosti na to podporuje stanovisko MOV, rozšiřuje ho na cyklistiku a přijímá následující opatření:

  • Ruské a běloruské národní týmy a/nebo národní výběry nejsou s okamžitou platností oprávněny účastnit se žádných akcí v mezinárodním kalendáři UCI.
  • Statut UCI týmu je odebrán všem týmům ruské nebo běloruské národnosti a UCI nebude brát v úvahu žádné další žádosti o status UCI od týmů z těchto dvou zemí. Odebrání statusu týmu UCI se týká následujících týmů:

UCI ProTeam Gazprom – RusVelo (RUS)

UCI Continental Team Vozroždenie (RUS)

UCI Track Team Marathon – Tula Cycling Team (RUS)

UCI Continental Team CCN Factory Racing (BLR)

UCI Continental Team Minsk Cycling Club (BLR)

UCI ženský kontinentální tým Minsk Cycling Club (BLR).

  • UCI stahuje všechny ruské a běloruské závody z mezinárodního kalendáře UCI 2022 a nebude brát v úvahu žádné další žádosti o registraci. Následujících událostí se týká stažení z mezinárodního kalendáře UCI:

Grand Prix Moskva 1: dráha C2 (20.–21. května 2022)

Granfondo Moskva: UCI Granfondo World Series (21.–22. května 2022)

Grand Prix Moskva 2: dráha C2 (22. května 2022)

Grand Prix Saint-Petersburg: dráha C2 (26.–29. května 2022)

Pět kruhů Moskvy: silniční závod 2.2 (8.–12. června 2022).

  • Ruská a běloruská národní mistrovství jsou také stažena z mezinárodního kalendáře UCI.
  • Zobrazení všech emblémů, jmen, zkratek, vlajek a hymen spojených s Ruskem a Běloruskem je zakázáno na všech akcích v mezinárodním kalendáři UCI. Dresy ruských a běloruských národních mistrů jsou proto také zakázány.
  • Jakékoli nabídky ruských a běloruských kandidátů na pořádání akcí UCI nebudou brány v úvahu.
  • UCI zakazuje organizátorům akcí v mezinárodním kalendáři UCI zvát ruské a běloruské klubové, regionální nebo smíšené týmy.
  • UCI nebude až do odvolání jmenovat ruské nebo běloruské mezinárodní rozhodčí na události v mezinárodním kalendáři UCI.

UCI však rozhodlo, že ruští a běloruští držitelé mezinárodních licencí jsou i nadále oprávněni účastnit se akcí v mezinárodním kalendáři UCI se svými týmy, pokud tyto týmy nejsou ruské ani běloruské. Ovšem jakákoli účast těchto sportovců musí být neutrální a pořadatelé by měli stáhnout jakýkoli odkaz na Rusko nebo Bělorusko, včetně jména, emblémů, akronymů či vlajek a nahradili je neutrálním odkazem. Rozhodnutí neuvalit plošný zákaz ruským a běloruským sportovcům na všech mezinárodních akcích je založen na dosažení rovnováhy všech zájmů. Jde zejména o to, aby byla zohledněna smluvní práva dotčených jezdců a týmů, a aby nebyly nespravedlivě penalizovány týmy, které nejsou ruské nebo běloruské. UCI žádá organizátory, diváky a závodníky, aby respektovali ruské a běloruské jezdce na závodech, kterých by se mohli zúčastnit.

Řídící výbor UCI se navíc rozhodl zavést zvláštní nařízení umožňující držitelům ruských a běloruských licencí s více národnostmi požádat o změnu své sportovní národnosti bez jakéhokoli omezení. 

Budou připravena opatření, které umožní jezdcům a zaměstnancům ruských a běloruských týmů zaregistrovat se u týmu UCI, který není ani ruský, ani běloruský mimo registrační období.

Pokud jde o ruské a běloruské národní federace, není nutné je pozastavovat, protože nejsou zapojeny do porušování olympijského příměří. Ve stejném duchu, pokud jde o ruské a běloruské členy orgánů a komisí UCI, se UCI rozhodla jednat v souladu s postojem MOV, což znamená, že mohou nadále vykonávat své funkce, pokud nebudou přímo zapojeni do porušování olympijského příměří.

V rámci svých rozhodnutí zaujal řídící výbor UCI také postoj ke sponzorování ruskými nebo běloruskými značkami a společnostmi. Jelikož se domnívá, že by to poškodilo image UCI a cyklistiky obecně, nebude takové sponzorování povoleno. Týmy a organizátoři akcí byli proto požádáni, aby neudělovali žádné zviditelnění ruským nebo běloruským sponzorům na akcích v mezinárodním kalendáři UCI.

Všechna opatření platí s okamžitou platností a vztahují se na všechny kategorie a disciplíny. Zůstanou v platnosti až do odvolání. V nadcházejících dnech UCI zveřejní konkrétnější doplnění těchto pravidel a opatření. Cílem těchto opatření je zajištění integrity a bezpečnosti sportovních soutěží a respektování olympijských hodnot.

UCI také uvádí, že pokud stát nařídí přísnější opatření týkající se účasti ruských nebo běloruských jezdců či týmů při soutěžích na jejich území, budou mít tato opatření přednost před rozhodnutími přijatými UCI. 

Veškerá výše zmíněná opatření ČSC plně respektuje a souhlasí s nimi. Tato opatření přenáší také do všech soutěží, které se budou konat na území ČR a budou spadat do kalendáře ČSC.

Prezident ČSC Petr Marek ke stanovisku svazu dodal: „Vojenská agrese Ruska je zcela neakceptovatelným aktem příkoří na lidu Ukrajiny a zaslouží nejen odsouzení, ale zároveň rázné činy ve všech oblastech včetně oblasti sportovní. Jednání Ruska bude mít dopad i na ruské sportovce, nicméně se domnívám, že není již jiné cesty a budu pevně doufat, že i tento krok bude jedním z těch, které donutí Rusko vrátit se k diplomatickým jednáním a k ukončení invaze do Ukrajiny.“

Petr Marek

Prezident Českého svazu cyklistiky

Foto: www.uci.org

Autor článku: Admin