Vzdělávání

Úvod roku ve znamení vzdělávání

Úvod roku ve znamení vzdělávání

Začátek roku bývá pro většinu cyklistů dobou odpočinku a následných příprav na novou sezonu. Jinak tomu není ani u dalších složek sportu. Máme za sebou první školení trenérů či rozhodčích a mnohé další kurzy nás čekají.

Školení trenérů III. třídy a specializace II. třídy rychlostní cyklistiky proběhlo 5. až 7. 1. 2023 v Terezíně pod vedením zkušeného Svatopluka Henkeho za podpory UK FTVS. Školení se zúčastnilo přes 60 osob, kteří zakončili přibližně 30 hodin výuky závěrečným testem. Témata školení byla komplexní, od sportovního tréninku, přes stavbu kola, pravidel cyklistiky, stravování až po psychologii, mentální trénink či testování.

Své školení za sebou mají také rozhodčí disciplíny MTB. Ti se sešli v pražském sídle ČSC, kde se stejně jako každý rok obeznamovali se změnou pravidel UCI, probírali podrobnosti poháru XCO i dalších disciplín a zaměřili se také na změnu licencí a mnohá další témata. Školení bylo taktéž zakončeno testem znalostí a zúčastnilo se ho přes 20 rozhodčích.

V únoru všechny zájemce o vzdělání či rozšíření vědomostí čeká další termín populární Cycling University (7.2.2023), tentokrát s přednášejícím Janem Mühlfeitem, zaměřené na téma řešení mentálních problémů ve sportu a mentální příprava sportovce. V druhé polovině února se pak zájemci mají možnost přihlásit na Obecnou část licence B, která bude pořádána společně s FTVS v termínu 17.-19.2. a 24.–26. 2. 2023.

Březen následně přinese tradiční školení BMX rozhodčí a své školení absolvují také rozhodčí pro dráhu a silnici.

Autor článku: Admin