ČSC

Lékařská komise Českého olympijského výboru apeluje na návrat dětí ke sportu

Lékařská komise Českého olympijského výboru apeluje na návrat dětí ke sportu

Lékařská komise Českého olympijského výboru upozorňuje na vážná nebezpečí, která s sebou nese dlouhodobé zastavení tělesné výchovy ve školách i dalších pohybových a sportovních aktivit dětí.„Předškolní a školní věk je zcela zásadním obdobím, kdy si mladá generace vytváří a upevňuje vztah k fyzické aktivitě a sportu. Pokud se v tomto věku nestane pohyb přirozenou a příjemnou součástí života, je velmi lákavou alternativou televizní obrazovka či monitor počítače,“ připomíná Lékařská komise ČOV, jejímž předsedou je profesor Pavel Kolář, respektovaný odborník na pohybovou medicínu a fyzioterapii.

Vzhledem k platnému Protiepidemickému systému ČR se tělocvik do škol vrátí plošně nejdříve při žlutém stupni 2, rekreačnímu a amatérskému sportu pomůže stupeň 3.„Chceme tímto apelovat na vládu, aby možnosti spojené se sportováním dětí a mládeže, včetně tělesné výchovy na školách, byly prvním krokem při rozvolňování restrikcí. Je to v zájmu budoucího nejen tělesného, ale i duševního zdraví celé mladé generace,“ dodává Lékařská komise ČOV, jejíž celé prohlášení najdete v příloze.

Děti na jaře tloustly

Lékařská komise poukazuje na data z prvního omezení pohybu. „Již v průběhu jarní vlny pandemie, v době,kdy se dalo bez problémů individuálně sportovat venku, došlo ke zvýšení hmotnosti u dětí a dospívajících o dva kilogramy. V druhé vlně pandemie očekáváme kromě dalšího zvýšení hmotnosti i podstatné zhoršení tělesné zdatnosti.“

Pro dokreslení, při jarním lockdownu například poklesl medián kroků ušlých za týden oproti stejnému období v roce 2019 u populace až o 25 procent, přičemž výrazný propad trval několik týdnů.Údaj vychází ze statistik portálu www.casprozdravi.cz. „Omezení pohybu neznamená jen vzestup hmotnosti, ale především pokles zdatnosti vyjádřený zhoršeným poměrem tuku a svalů, i když hmotnost může být zachována.

Pohyb jako prevence

Lékařská komise ČOV zároveň upozorňuje na to, že sport a pohybové aktivity jsou součástí prevence proti onemocnění virem SARS-CoV-2. „Vlivem posílení tvorby hlenu v dýchacích cestách při sportování lze také zásadním způsobem posílit vstupní bariéru viru, a tím snížit jeho množství, které se případně dostane do organismu. Bez pohybu, a tedy dostatečného energetického výdeje, bude vždy i velké riziko obezity. Její následky můžeme sledovat ve zvýšené míře v přímém přenosu právě v dnešním období pandemie Covid-19.

Již v průběhu předchozích měsíců Český olympijský výbor ve spolupráci s odborníky zdůrazňoval roli pohybu a dalších aspektů zdravého životního stylu v prevenci s tím, že malé kroky může udělat každý. „V kampani Silnější pro život jsme nezvykle cílili zejména na starší obyvatele a ty, kdo nesportují. Ale pohybem a sportem dětí a mládeže se zabýváme dlouhodobě a snažíme se pomáhat zvyšovat zdatnost českých dětí. Proto jsem velmi rád, že se Lékařská komise ČOV, která i v této době skvěle pečuje o vrcholové sportovce, ujala tohoto důležitého tématu,“říká Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

Autor článku: csc-admin csc-admin