Sportovní centra

Cíl:

Primárním cílem koncepce sportovních center mládeže je vychovat sportovce schopné dosahovat výsledků na mezinárodní úrovni zejména v kategoriích U19 a připravené pro přechod do kategorie U23.

Dílčí cíle:

  1. Vytvořit v rámci České republiky strukturu sportovních center s jasně definovanými a měřitelnými hodnotícími kritérii vč. pravidelného metodického vyhodnocování jejich fungování.
  2. Aplikovat napříč věkovými kategoriemi filozofii 3K.
  3. Zajistit kvalitní adekvátní tréninkové podmínky diferencované pro každou věkovou kategorii
  4. Zajistit kvalitní adekvátní závodní program v rámci každé kategorie s ohledem na úroveň a schopnosti sportovců.
  5. Zajistit individualizaci a profesionalizaci práce s talentovanou mládeží zejména v kategorii U17 a U19.
  6. V rámci rychlostní cyklistiky zajistit podmínky pro rozvoj mladých sportovců na dráze i silnici.

Struktura sportovních center mládeže ČSC:

Vrcholová střediska mládeže:

Středisko vrcholového sportu pro disciplíny DRÁHA, SILNICE

Středisko vrcholového sportu pro disciplínu HORSKÁ KOLA

Středisko vrcholového sportu pro disciplínu BMX

Krajská sportovní centra:

Sportovní centrum mládeže pro rozvoj talentů napříč disciplínami          

Sportovní centrum mládeže neolympijských disciplín

Sportovní centrum mládeže pro disciplínu cyklokros

Sportovní centrum mládeže pro disciplínu sálová cyklistika