Koncepce sportovních center mládeže 2020 – 2024

Český svaz cyklistiky schválil v roce 2019 Koncepci sportovních center mládeže pro období 2020 – 2024.

Koncepce podpory sportovně talentované mládeže ČSC má 3 úrovně (jak ze sportovního hlediska, tak i z hlediska finanční podpory).

Koncepce podpory sportovně talentované mládeže ČSC má záběr do celého spektra mládežnické cyklistiky ve všech cyklistických odvětvích ve formě zařazení talentované mládeže do SCM a SpS.

Základní filozofie struktury sportovních center – 3K

3KVymezeníÚroveň
KONTINUITAJedním ze smyslů koncepce je zajistit Kontinuitu závodníků po přechodu do kategorie U23 a ELITE a zároveň mezi jednotlivými úrovněmi center. Kvalifikační a Hodnotící kritéria mají mimo jiné motivovat spolky, kterým byl přiřazen status některého z center, aby také zajišťovaly činnosti i mimo kategorie vymezené statusem, zejména tedy nábor a následně přechod do vyšší úrovně.SVS
KVALITANa Kvalitu je kladen důraz na úrovni SVS. Cílem těchto SVS je výchova závodníků takový způsobem aby dosahovali vynikajících výsledků na úrovni ČR, ale zejména byli konkurenceschopní i na zahraničních závodech. Závodníci zařazení do SVS by měli tvořit pilíř reprezentace. SVS
KVANTITAKvantita je klíčovým hodnotícím parametrem na úrovni Krajských Sportovních Center. Cílem je zajistit na úrovni Krajských Sportovních Center širokou členskou základnu průměrných a nadprůměrných závodníků. Hodnotící kritéria jsou nastavena takovým způsobem, že není kladen důraz na špičkové výsledky jednotlivých závodníků, ale na jejich alespoň průměrnou výkonnost a širokou členskou základnu.KSC

Základní vymezení zařazení sportovně talentované mládeže do struktury SCM ČSC:

ÚroveňOznačeníZkratkaPočetVymezení
VSCMStřediska Vrcholového SportuDráha + silniceSVS DS2xČechy2xMoravaCílem je podpora sportovní přípravy a závodní činnosti zařazených sportovců do SVS DS a výchova špičkových sportovců na úrovni reprezentace. Zřízeny u vybraných spolků na základě kvalifikačních kritérií Určeny pro olympijské disciplíny dráha a silniceUrčeny pro kategorii U17, U19 Celkový počet zařazených závodníků není omezenZařazení sportovce do SVS DS schvalují příslušné komise ČSC a Prezidium ČSCSVS DS umožňují sdružovat závodníky jiných spolků než je spolek, u kterého je SVS DS zřízeno
VSCMStřediska Vrcholového sportuBMX + MTB SVS BM 2Zřízeny u příslušné komise pro danou disciplínu. Určeny pro kategorii B,G15 – 17,U19 (BMX), U19, U23 (MTB)Určeny pro olympijské disciplíny BMX a MTBCílem je podpora sportovní přípravy a závodní činnosti vybraných závodníků zařazených do SVS BM napříč kluby
SCM/SpSKrajská Sportovní CentraKSC12Zřízena u spolku vybraným příslušným krajským svazem, případně přímo u krajského svazu. Cílem KSC je podpora talentované mládeže v rámci kraje. Počet zařazených sportovců do KSC není omezenKSC může provozovat i spolek, který má status SVS DS, nesmí však dojít k duplicitnímu zařazení sportovce KSC může umožnit zařazení sportovců jiných spolků v daném kraji než je spolek, u kterého je KSC zřízenoZařazení sportovců do KSC podléhá schválení vedení příslušného krajského cyklistického svazu.
SCM Sportovní centra mládežeNeolympijských disciplínSCM NO2Jsou zřízena u příslušných neolympijských disciplín Cílem SCM NO je podpora talentované mládeže v rámci neolympijských disciplínPočet zařazených sportovců není omezenJsou určeny pro kategorie U17, U19, U23Cílem je podpora sportovní přípravy a závodní činnosti vybraných závodníků zařazených do SCM NO napříč kluby