ČSC

ČSC HLEDÁ POŘADATELE SLAVNOSTNÍHO VEČERA VYHLÁŠENÍ ANKETY KRÁL CYKLISTIKY 2021

ČSC HLEDÁ POŘADATELE SLAVNOSTNÍHO VEČERA VYHLÁŠENÍ ANKETY KRÁL CYKLISTIKY 2021

Výzva pro zájemce o pořádání slavnostního večera a vyhlášení ankety Král cyklistiky 2021

Prezídium Českého svazu cyklistiky vyhlašuje výzvu pro zájemce o pořádání slavnostního večera a vyhlášení ankety Král cyklistiky 2021.

Kritéria zadání:

 • termín slavnostního večera: čtvrtek 3. 2. 2022;
 • pořad nasnímá a živě odvysílá Česká televize na kanále ČT sport 3. 2. 2021 od 20:15, tato nákladová položka bude uhrazena ze strany ČSC. Zbytek produkce zajišťuje dodavatel na své náklady;
 • moderátor slavnostního večera bude vybrán ze strany České televize;
 • dodavatel má v rámci slavnostního večera možnost propagovat své partnery. Zároveň má možnost využít v názvu slavnostního večera titulárního partnera (mimo segment osobních vozidel);
 • předložení dramaturgie večera v délce 80 min. a návrhu scénografie;
 • předložení položkového rozpočtu, který bude zahrnovat veškeré nákladové položky;
 • kapacita hostů slavnostního večera je 200 osob;
 • coffee break před zahájením a závěrečný raut po vyhlášení;
 • mezi mandatories je prezentace Partnerů ČSC (vč. generálního partnera ŠKODA AUTO a dalších partnerů). Tato prezentace proběhne následující formou:
  • 2x samostatný sponzorský vzkaz Partnera o stopáži každý 10s. umístěný bezprostředně před
   a bezprostředně po samotném pořadu;
  • 5x injektáž loga Partnera v délce zobrazení min. 5s.
  • vystavení osobního vozidla ŠKODA před místem konání akce dle standardů pro prezentaci vozidel
  • prezentace Partnerů v rámci všech propagačních materiálů
  • prezentace Partnerů umístěním loga na moderátorském stolku, logo stěně, rozhovorové stěně apod., pokud v rámci akce obdobné plnění bude realizováno pro jiné partnery akce

Termín předložení písemné nabídky k organizaci slavnostního večera Král cyklistiky 2021 je 17. 10. 2021 do 18:00.

Nabídky a případné dotazy posílejte prosím e-mailem na adresu: kramer@ceskysvazcyklistiky.cz

Autor článku: Michal Kramer